ຜົນງານ ແລະ ກຽດຕິຄຸນ

 ໄດ້ຮັບຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນ 1

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ມອບສາງເຢັນເກັບຮັກສາຜັກສະອາດໃຫ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກຸ່ມສະຫະປະຊາ ຊາດ ຫຼື MoIC UN Cluster (ໂຄງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຶນຍົງ, ການຜະລິດສະອາດ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນ ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ) ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ SECO ຈາກລັດຖະບານປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ໃນວັນທີ 29 ເມສາ 2013 ທີ່ຜ່ານມານີ້ໄດ້ຈັດພິທີ ມອບ - ຮັບສາງເຢັນ ໃຫ້ແກ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ບ້ານນາຫຼວງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານມອບໂດຍທ່ານ ນ. ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ບົວຄົງ ນາມມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້ປູກພືດປອດສານຜິດ ລວມທັງໝົດ 82 ທ່ານ ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງສາງເຢັນກໍ່ເພື່ອເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການຮັບເອົາຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ທາງໂຄງການ ໄດ້ລົງສົ່ງເສີມ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງຜະລິດຕະພັນຈາກຂົງເຂດອື່ນ ຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຈະໄດ້ມາຄັດຈ້ອນ, ເລືອກເຟັ້ນຫຸ້ມຫໍ່, ເກັບຮັກສາ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ແລະ ເປັນປະຈຳ. ອັນຈະເປັນການເພີ່ມມູນ ຄ່າໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ຫຼຸດການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງການ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ກັບວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກ້າວໄປ ເຖິງການ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ມີຍີ່ຫໍ້, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທີ່ແນ່ນອນພ້ອມທີ່ຈະສະ ໜອງອອກສູ່ສາກົນ. ສຳຫຼັບມູນຄ່າຂອງສາງເຢັນ ແລະ ອຸປະກອນຖ້ານວາງແມ່ນມີມູນຄ່າເກືອບ 80.000 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ທຶນ ຈາກໂຄງການກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອພັດທະນາການຄ້າ ຫຼື TDF - Component C ສະໜັບສະໜູນໂດຍ European Commission ແລະ AUSAID ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ສົມຫວັງ ນິນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ, ຫົວໜ້າໂຄງການຮ່ວມມືທາງ ດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກຸ່ມສະຫະປະຊາຊາດພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງເປັນ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ TDF- Component C.

ນອກຈາກໂຄງການໄດ້ມອບສາງເຢັນແລ້ວ ຍັງໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ສາງເຢັນ ແລະ ວິທີຄັດເລືອກ ຜັກເພື່ອເກັບມ້ຽນຮັກສາ, ນອກນັ້ນ ທາງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ມອບທີ່ດິນ ແລະ ເງິນທຶນສົມທົບຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອ ດຳເນີນງານ ພ້ອມກັນນີ້ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດທັນຍາຫານຂອງແຂວງ ເຂົ້າມາໃຫ້ການບໍລິ ການໂດຍມີພະແນກອຸດສາຫະ ກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ເຂົ້າມາຄຸ້ມຄອງ.

ການບໍລິການສາງເຢັນແມ່ນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງ ໂຄງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍຶນຍົງ, ການຜະລິດສະອາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງໄດ້ເລິ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຕັ້ງແຕ່ ປີ 2011 ແລະ ຈະສຳເລັດໃນປີ 2014 ເຊິ່ງວ່າເປົ້າ ໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບການ ເພີ່ມຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜ້າໄໝ) ຈົນກ້າວໄປເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການສົ່ງອອກສູ່ພາກພື້ນ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຄາດໝາຍຂອງຜົນສໍາເລັດໄວ້ 5 ຄາດໝາຍ ດັ່ງນີ້:

ຄາດໝາຍທີ 1: ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ, ຄຸນນະພາບຂອງ ການບໍລິການ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງພາຍໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຢັ້ງ ຢືນຄຸນນະພາບແຫ່ງຊາດ (NQCM) ແບບສະໝັກໃຈ.

ຄາດໝາຍທີ 2: ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການພົວພັນປະສານສົມທົບໃນ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ພ້ອມທັງທັກສະ ແລະ ຜົນງານຂອງພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ຄາດໝາຍທີ 3: ເສີມສ້າງການເຊື່ອມໂຍງແບບຮອບດ້ານ ກັບຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜະລິດ ຕະພັນກະສິ ກໍາອິນຊີ ແລະ ຜ້າໄໝ ໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ.

ຄາດໝາຍທີ 4: ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ໃນຂົງເຂດ ຂອງນະໂຍບາຍການຄ້າ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບພາສີ (Non Tariff Measure), ລວມທັງການປັບປຸງໂອກາດໃນການສົ່ງອອກ ຂອງຜະລິດຕະພັນຜ້າໄໝ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາອິນຊີ.

ຄາດໝາຍທີ 5: ປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຜະລິດ ຕະພັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ຜ້າໄໝ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ ໂດຍຜ່ານ ການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມກຸ່ມການຄ້າຂອງນັກທຸລະກິດ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານສະເພາະກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ ການສົ່ງອອກຂອງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ລະດັບຊາດຂອງວຽກການເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າສາກົນດ້ານການຄ້າ ຜ່ານການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກຂອງກຸ່ມ ສປຊ. ມີຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ອົງການ UNCTAD, UNIDO, ITC ແລະ ILO ໂດຍມີ ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາສິນຄ້າ ເປັນອຳນວຍການໂຄງການ. ມູນຄ່າຂອງໂຄງການ ແມ່ນ 4, 040,000 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສະວິດສະແລນ ໂດຍຜ່ານ SECO.

LOGO

What is BuyCountry.com?

With the support of ASEAN-Japan Centre, this B2B portal, operated by Trade Promotion Organization of each ASEAN country, serves as a single gateway linking between Japanese buyers and ASEAN exporters & manufacturers

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ມື້ນີ້ມື້ນີ້130
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້192
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້1523
ເດືອນນີ້ເດືອນນີ້5125
ລວມທັງໝົດລວມທັງໝົດ49875